Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

"ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Λάρισα 19 Μαρτίου 2018ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣ : Τα μέλη της ΕΠΠΥΕ  ΘΕΜΑ : Δικαστική αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Μετά την αποδοχή της πρότασής μου από το Δ.Σ. της ΕΠΠΥΕ σχετικά με το θέμα της δικαστικής αναδρομική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην δικαστική αυτή διεκδίκηση, σας ενημερώνω ότι για την σύνταξη και κατάθεση της αγωγής χρειάζομαι από κάθε ενδιαφερόμενο τα  εξής κάτωθι έγγραφα :
1. Βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα, ο βαθμός, ο Αριθμός Μητρώου Π.Σ.  ο τόπος υπηρεσίας.
2.  Αντίγραφο της υπηρεσιακής ταυτότητας.
3. Εξουσιοδότηση (που σας αποστέλω) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την Υπηρεσία σας ή από δημόσια αρχή.
4. Δελτίο ατομικών στοιχείων (που σας αποστέλω) συμπληρωμένο με ακρίβεια και ευανάγνωστο ως προς την διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνα επικοινωνίας.
5. Σύμβαση εντολής-συμφωνία αμοιβής (που σας αποστέλω) υπογεγραμμένη από κάθε υπάλληλο στη θέση «ο εντολέας» εις διπλούν.
Στη συνέχεια, μόλις συγκεντρωθούν τα ανωτέρω έγγραφα για έκαστο των υπαλλήλων – προσφευγόντων, παρακαλώ όπως αποσταλούν ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, κατά προτίμηση ομαδικά και βάσει κατάστασης (ανά Υπηρεσία) μαζί με τα έξοδα (20 Ευρώ για κάθε ενδιαφερόμενο) το ταχύτερο δυνατό (το αργότερο έως και τις 31.5.2018)  προς :
Δήμητρα Ντούμπα του Ανδρέα,  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜΔΣΑ: 17413), Χέϋδεν αρ. 4, Αθήνα, Τ.Κ.: 10434, τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-8252477 και 6977-690909, email : douba@otenet.gr

                                                           


           Με εκτίμηση,
Δήμητρα Α. Ντούμπα

Δικηγόρος Παρ’Αρείω ΠάγωΠαρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

«Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις»


«Πριν ο αλέκτωρ λαλήσει τρις»  ήρθε με ανακοίνωση «παραπληροφόρησης» το γνωστό «σωματίδιο»… «εμείς τα κάναμε όλα»…και δημοσίευσε και καλά την ΚΥΑ.

Σύντομα θα δημοσιευθεί η κανονική και θα κάνουμε συγκρίσεις με τα γραφόμενα σας…

«Κοντός ψαλμός αλληλούια…»

Τρέξτε και πιστέψτε τους «ανυπάρκτους…»  

Τα σεβη μου

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΟΣ !!!!!!

Η σχετική με την μονιμοποίηση των 2163 Π.Π.Υ. από αυτή την ώρα έχει και τις 3 υπογραφές που χρειάζονταν. Για όσους δεν κατάλαβαν έχει υπογράψει και ο Χουλιαρακης . Ο πανικός που κάποιοι σκόρπισαν τις τελευταίες ημέρες παίρνοντας τηλέφωνα αριστερά και δεξιά χωρίς να τηλεφωνούν εκεί που πρέπει έλαβε τέλος.
Μετά από 15 χρόνια συνεχούς συνδικαλιστικής παρουσίας πιστεύω πως έχω το δικαίωμα να χρησιμοποιώ τις παραπάνω φράσεις αν και δεν είναι του χαρακτήρα μου.
Προσγειωθείτε λοιπόν γιατί οι υπογραφές που έπεσαν ήταν ένα ακόμα πρόβλημα που ξεπεράστηκε επιτυχώς . Από εδώ και πέρα δεν θα έχουμε πλέον το συγκεκριμένο πρόβλημα αλλά να είστε σίγουροι πως θα προκύψουν πολλά π.χ. μεταθέσεις , βαθμολόγιο , προϋπηρεσία.
Για τους παραπάνω λόγους ανοιχτά τα μάτια σας και τα αυτιά σας και πάμε όλοι μαζί γιατί μόνο όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε το δίκιο μας .

Υ.Γ. ΜΟΝΟ ΑΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΨΤΕ ΜΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ...........

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών από την νομική σύμβουλο της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα»
Λάρισα 6 Μαρτίου 2018Θέμα: «Ενημέρωση μελών από την νομική σύμβουλο της ΕΠΠΥΕ Δήμητρα Α. Ντούμπα »

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τη Γραμματεία του Ε’ Τμήματος του Διοικητικού Ακυρωτικού Εφετείου Αθηνών, η συζήτηση της αίτησης ακύρωσης των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση της ένταξης τους στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό,που είχε οριστεί να συζητηθεί στις 9.3.2018, αναβάλλεται οίκοθεν, λόγω της επικείμενης μονιμοποίησης των Π.Π.Υ. τον Απρίλιο του έτους 2018, λαμβανομένου υπόψη ότι η σχετική ΚΥΑ έχει ήδη υπογραφεί από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, σε βάρος του οποίου στρέφεται η αίτηση ακύρωσης, εκκρεμεί δε εντός των προσεχών ημερών η υπογραφή της από τα συναρμόδια Υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
Η προτεινόμενη από το Δικαστήριο ημερομηνία συζήτησης της αίτησης ακύρωσης, σύμφωνα με την αρμόδια Γραμματεία του Δικαστηρίου είναι η 12/10/2018, γιατί κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου, ο χρόνος αυτός κρίνεται αναγκαίος για τη Διοίκηση προκειμένου να προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της ένταξης των Π.Π.Υ. στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, όπως είναι η αναδρομική ένταξη, η έκδοση Π.Δ/τος για τις οργανικές θέσεις κλπ).  
Για οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.  


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ :  Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας
-------------------------------
   
Ενημερώνω τους Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης που μου ανέθεσαν την δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας για το χρονικό διάστημα από 1.5.2012 έως και 30.4.2014, ότι οι αγωγές που κατατέθηκαν τον Απρίλιο του 2014 προσδιορίσθηκαν να συζητηθούν στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 11ηςΟκτωβρίου 2018.
Για το θέμα αυτό θα επανέλθω σύντομα με νεότερη ανακοίνωσή μου ως προς το θέμα της καταβολής του υπολοίπου ποσού των 50 Ευρώ  για έκαστο των προσφευγόντων ΠΠΥ για την κάλυψη των εξόδων του αγωγόσημου και της συζήτησης της αγωγής.     Με εκτίμηση,
Δήμητρα Α. Ντούμπα
Νομική σύμβουλος της ΕΠΠΥΕ

Δικηγόρος Παρ’Αρείω Πάγω

«Υπόδειγμα Δ.Υ. για την μισθολογική μετάταξη των ΠΠΥ από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ »

Λάρισα 5  Μαρτίου 2018
 
Θέμα : «Υπόδειγμα Δ.Υ. για την μισθολογική μετάταξη των ΠΠΥ από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ »


 
Συνάδελφοι, σας επισυνάπτουμε σχέδιο Δ.Υ. Αναφοράς για όσους ΠΠΥ έχουν ανανεώσει θητεία με απολυτήριο Λυκείου, το οποίο έλαβαν και είχαν υποβάλει στην Υπηρεσία τους πριν την υποβολή της αίτησης στο ΠΣ για ανανέωση θητείας. Με την Δ.Υ. Αναφορά ζητάμε αναδρομικά από 9.2.2017, οπότε και ανανεώθηκε η θητεία τους : α) τη μισθολογική τους μετάταξη από την κατηγορία ΥΕ στην κατηγορία ΔΕ, β) την μισθολογική τους κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια ΔΕ και γ) την καταβολή αποδοχών αναδρομικά.  


Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018

«Ενημέρωση μελών από την ΕΠΠΥΕ»

Λάρισα 5  Μαρτίου 2018

Θέμα : «Ενημέρωση μελών»

Όπως σας είχαμε ενημερώσει προ δεκαημέρου η πολυπόθητη ΚΥΑ , έχοντας υπογραφεί από τον Υπουργό μας κ.Τόσκα, πήγε για επόμενη υπογραφή στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η υπογραφή από το εν λόγω Υπουργείο αναμένεται τελικά να μπει αύριο και να προωθηθεί προς το τελευταίο συναρμόδιο Υπουργείο, που είναι το Οικονομικών.
 
Για όποια νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε. 
Υ.Γ. Σε αυτή την καθοριστική για την Μονιμοποίησή μας ,στιγμή, οφείλουν όλοι οι Συνδικαλιστικοί Φορείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παραπληροφορούν τους συναδέλφους. Το μόνο που φανερώνουν για μια ακόμη φορά είναι την «ανυπαρξία» τους.